Selecteer een pagina

De algemene voorwaarden

 

Op deze pagina vindt u de algemene voorwaarden van www.aspergewandeling.nl , zoals deze beschikbaar is gesteld door Diner Café Amadeus . In deze algemene voorwaarden geven wij aan onder welk voorbehoud wij de informatie op onze website aan u aanbieden.

Artikel 1: Definities 1.1 In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

  • Aspergewandeling.nl: de webshop die digitaal toegangsbewijzen verkoopt, eigendom van Diner café Amadeus uit Valkenburg aan de Geul.
  • Klant: de natuurlijke of rechtspersoon die een bestelling plaatst op Aspergewandeling.nl.
  • Overeenkomst: de overeenkomst tussen Aspergewandeling.nl en de klant met betrekking tot de aankoop van een toegangsbewijs.

Artikel 2: Toepasselijkheid
2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten tussen Aspergewandeling.nl en de klant.
2.2 Door het plaatsen van een bestelling gaat de klant akkoord met deze algemene voorwaarden.
2.3 Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

Artikel 3: Bestelling en betaling 3.1 De klant kan via Aspergewandeling.nl een toegangsbewijs kopen voor de Aspergewandeling.
3.2 Betaling geschiedt via de aangeboden betaalmethoden op de website.
3.3 Na ontvangst van de betaling wordt het toegangsbewijs per e-mail naar de klant verstuurd.
3.4 Aspergewandeling.nl behoudt zich het recht voor om bestellingen te weigeren of aanvullende informatie op te vragen.

Artikel 4: Prijzen en kosten
4.1 Alle prijzen op Aspergewandeling.nl zijn in euro’s en inclusief BTW.
4.2 De prijzen zijn exclusief eventuele verzend- en administratiekosten, tenzij anders vermeld.
4.3 Aspergewandeling.nl behoudt zich het recht voor om prijzen te wijzigen.

Artikel 5: Levering en uitvoering
5.1 Het toegangsbewijs wordt per e-mail naar de klant verstuurd.
5.2 Aspergewandeling.nl spant zich in om het toegangsbewijs binnen 24 uur na ontvangst van de betaling te versturen. Aspergewandeling.nl is echter niet aansprakelijk voor vertragingen in de levering veroorzaakt door derden.
5.3 Indien de klant het toegangsbewijs niet binnen 48 uur na ontvangst van de betaling heeft ontvangen, dient de klant contact op te nemen met Aspergewandeling.nl.

Artikel 6: Annulering en retournering
6.1 Na aankoop van het toegangsbewijs is annulering of retournering niet mogelijk.
6.2 Indien de klant een klacht heeft over het toegangsbewijs, dient de klant dit binnen 24 uur na ontvangst van het toegangsbewijs te melden aan Aspergewandeling.nl. Aspergewandeling.nl zal zich inspannen om de klacht zo spoedig mogelijk op te lossen.

0
    0
    Winkelmand
    Je winkelmand is leegNaar de deelnamebewijzen